Soins piercing

UPUTSTVO ZA NEGU PIRSINGA NOSA

Pirsing treba čistiti dva do tri puta dnevno, svakog dana tokom perioda zarastanja.
– Pre čišćenja dobro oprati ruke tečnim antibakterijskim sapunom i toplom vodom. NIKADA ne dodirivati pirsing prljavim rukama, jer se pirsing tako može inficirati, koristite štapiće za uši i sterilne gaze.
– Za obradu sluzokože ili unutrašnjeg dela nosa koristiti fiološki rastvor ili Marisol kapi nekoliko puta dnevno. Spoljašnji deo pirsinga isprati fiziološkim rastvorom, zatim posušiti sterilnom gazom i namazati HLORAMFENIKOL mast 2% (ili Gentamicin mast) i blago rotirati pirsing.
Pored gore navedene nege, u večernjim časovima, pre spavanja, obraditi pirsing prvo fiziološkim rastvorom a zatim oktaniseptom. Na štapić za uši (sterilnu gazu) natopiti rastvor i prebrisati ulazno i izlazno mesto pirsinga, kao i predeo kože oko njega. Povremeno zarotirajte nakit kako rupica nebi usko zarasla.

Šta je normalno:
– Krvarenje, modrica, crvenilo, otok su česta pojava kod pirsinga. Ovo nisu indikatori nikakve komplikacije. Smanjite upotrebu alkohola, aspirina i kofeina. Korišćenje brufena može smanjiti otok.
– Blago peckanje može biti prisutno prvih nekoliko dana, a svrab i duže tokom procesa zarastanja.
– Pojava tečnosti koja sadrži krvnu plazmu, limfu i mrtve ćelije je potpuno normalna. To je svetla belo – žuta tečnost koja stvara krastice na nakitu na ulaznom i izlaznom delu pirsinga. To nije gnoj, već sebum, indikator da pirsing polako zarasta, i potrebno je da to očistite kad god se pojavi.
– Ako ste stavili nakit sa manjom kuglicom, u nekim slučajevima se dešava da se kuglica uvuče i sakrije u koži nosa, ako se to dogodi vi morate da izvučete nakit nazad i da mu ne dozvolite da se ponovo uvlači sve dok isti lepo ne zaraste.

Šta treba raditi:
– OPRATI RUKE pre dodirivanja pirsinga i dela tela oko pirsinga!
– Ostaviti pirsing »na miru« osim kada ga čistite.
– Ostaviti inicijalni (medicinski) nakit do zarastanja pirsinga, a onda se nakit može i promeniti.
– Menjati posteljinu redovno tokom procesa zarastanja pirsinga, naročito ako u kući imate kućnog ljubimca.
– Multivitamini koji sadrže cink i vitamin C mogu ubrzati zarastanje pirsinga.

Šta ne treba raditi:
– Ne primenjivati antibakterijske kreme jer one sprečavaju da kiseonik dođe do rane i formiraju lepljivu materiju koja može prouzrokovati komplikacije.
– Ne čistiti pirsing PREVIŠE i ne koristiti RAZLIČITE sapune, jer to može iritirati pirsing!
– Izbegavati kupanje u bazenima, jezerima, kadama jer voda sadrži dosta bakterija.

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.

UPUTSTVO ZA NEGU PIRSINGA UVA

Pirsing treba čistiti dva do tri puta dnevno, svakog dana tokom perioda zarastanja. Nikako više od tri puta dnevno, zato što to može iritirati vaš pirsing.
– Pre čišćenja dobro oprati ruke tečnim antibakterijskim sapunom i toplom vodom. NIKADA ne dodirivati pirsing prljavim rukama, jer se pirsing tako može inficirati. koristite štapiće za uši.
-Dva puta dnevno ispirati pirsing Fiziološkim rastvorom ili Hidrogenom 3%, zatim posušiti sterilnom gazom i namazati ulazno – izlazno mesto Hloramfenikol mast 2% .
Pored gore navedene nege, u večernjim časovima, pre spavanja, obraditi pirsing rastvorom povidon joda ili Octaniseptom. Na štapić za uši (sterilnu gazu) natopiti rastvor i prebrisati ulazno i izlazno mesto pirsinga, kao i predeo kože oko njega.

Šta je normalno:
– Krvarenje, modrica, crvenilo, otok su česta pojava kod pirsinga. Ovo nisu indikatori nikakve komplikacije. Smanjite upotrebu alkohola, aspirina i kofeina. Korišćenje brufena može smanjiti otok.
– Blago peckanje može biti prisutno prvih nekoliko dana, a svrab i duže tokom procesa zarastanja.
– Pojava tečnosti koja sadrži krvnu plazmu, limfu i mrtve ćelije je potpuno normalna. To je svetla belo – žuta tečnost koja stvara krastice na nakitu na ulaznom i izlaznom delu pirsinga. To nije gnoj, već sebum, indikator da pirsing polako zarasta. To po potrebi očistite.
Zapamtite da prvi nakit mora imati dužu šipkicu dok lepo ne zaraste. Kasnije se javite i stavićemo nakit sa kraćom. Ne sme u startu da se stavi knap nakit jer isti teže zarasta i možete osećati bol u toku perioda zarastanja.

Šta treba raditi:
– OPRATI RUKE pre dodirivanja pirsinga i dela tela oko pirsinga!
– Ostaviti pirsing »na miru« osim kada ga čistite.
– Ostaviti prvi nakit do zarastanja pirsinga, a onda se nakit može i promeniti.
– Proveravati jednom dnevno da li su kuglice dobro zavijene, zavijaju se u desno. Zarotirajte nakit kako rupica nebi usko zarasla.
– Menjati posteljinu redovno tokom procesa zarastanja pirsinga, naročito ako u kući imate kućnog ljubimca.
– Održavati ličnu higijenu.

Šta ne treba raditi:
– Ne čistiti pirsing PREVIŠE i ne koristiti RAZLIČITE sapune, jer to može iritirati pirsing!
– Izbegavati prvih dana kupanje u bazenima, jezerima, kadama jer voda sadrži dosta bakterija.
– Ne ležati na uvo na kojem je pirsing dok isti ne zaraste.

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.

UPUTSTVO ZA NEGU PIRSINGA PUPKA

Period zarastanja pirsinga na pupku može trajati i do 6 meseci. Pirsing treba čistiti jednom ili dva puta dnevno, svakog dana tokom perioda zarastanja, nikako više od tri puta dnevno, zato što to može iritirati vaš pirsing.
– Pre čišćenja dobro oprati ruke tečnim antibakterijskim sapunom i toplom vodom. NIKADA ne dodirivati pirsing prljavim rukama, jer se pirsing tako može inficirati.
-Tri puta dnevno ispirati pirsing rastvorom Acidi Borne kiseline (Acidi Borici 3%), zatim posušiti sterilnom gazom i namazati ulazno – izlazno mesto Gentamicinom (Gentamicin 0.1%) i povlačiti pirsing blago naviše i naniže kako bi antibiotik obložio šipkicu pirsinga i kako rupica pirsinga nebi usko zarasla. Pored gore navedene nege, u večernjim časovima, pre spavanja, obraditi pirsing rastvorom povidon joda ili oktaniseptom. Na štapić za uši (sterilnu gazu) natopiti rastvor i prebrisati ulazno i izlazno mesto pirsinga, kao i predeo kože oko njega.

Šta je normalno:
– Krvarenje, modrica, crvenilo, otok su česta pojava kod pirsinga. Ovo nisu indikatori nikakve komplikacije. Smanjite upotrebu alkohola, aspirina i kofeina. Korišćenje brufena može smanjiti otok.
– Blago peckanje može biti prisutno prvih nekoliko dana, a svrab i duže tokom procesa zarastanja.
– Pojava tečnosti koja sadrži krvnu plazmu, limfu i mrtve ćelije je potpuno normalna. To je svetla belo – žuta tečnost koja stvara krastice na nakitu na ulaznom i izlaznom delu pirsinga. To nije gnoj, već sebum, indikator da pirsing polako zarasta, to je potrebno očistiti.

Šta treba raditi:
– OPRATI RUKE pre dodirivanja pirsinga i dela tela oko pirsinga!
– Ostaviti pirsing »na miru« osim kada ga čistite.
– Ostaviti prvi nakit do zarastanja pirsinga, a onda se nakit može i promeniti.
– Proveravati nekoliko puta dnevno ČISTIM rukama da li su kuglice dobro zavijene, zavijaju se u desnom smeru.
– Menjati posteljinu redovno tokom procesa zarastanja pirsinga, naročito ako u kući imate kućnog ljubimca.
– Nositi čistu, širu odeću od prirodnog materijala oko pirsinga.
– Multivitamini koji sadrže cink i vitamin C mogu ubrzati zarastanje pirsinga.
– Tuširati se tokom perioda zarastanja i nikako se ne kupati u kadi.

Šta ne treba raditi:
– Ne menjati nakit dok rupica gde prolazi šipkica nakita potpuno ne zaraste.
– Ne čistiti pirsing PREVIŠE i ne koristiti RAZLIČITE sapune, jer to može iritirati pirsing!
– Izbeci oralni kontakt i kontakt sa drugim telesnim tečnostima u blizini i na pirsingu tokom zarastanja.
– Izbegavati kupanje u bazenima, jezerima, kadama jer voda sadrži dosta bakterija.
– Pirsing ne treba previše izlagati suncu dok isti ne zaraste.

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.


UPUTSTVO ZA NEGU PIRSINGA OBRVE

Pirsing treba čistiti dva do tri puta dnevno, svakog dana tokom perioda zarastanja. Nikako više od tri puta dnevno, zato što to može iritirati vaš pirsing.
– Pre čišćenja dobro oprati ruke tečnim antibakterijskim sapunom i toplom vodom. NIKADA ne dodirivati pirsing prljavim rukama, jer se pirsing tako može inficirati.
-Tri puta dnevno ispirati pirsing rastvorom Acidi Borne kiseline (Acidi Borici 3%), zatim posusiti sterilnom gazom i namazati ulazno – izlazno mesto Hloramfenikol mast 2% i povlaciti pirsing blago naviše i naniže kako bi antibiotik oblozio šipkicu pirsinga. Pored gore navedene nege, u večernjim časovima, pre spavanja, obraditi pirsing rastvorom povidon joda ili Oktaniseptom. Na štapić za uši (sterilnu gazu) natopiti rastvor i prebrisati ulazno i izlazno mesto pirsinga, kao i predeo kože oko njega, a zatim blago rotirati nakit i povlačiti ga napred – nazad.

Šta je normalno:
– Krvarenje, modrica, crvenilo, otok su česta pojava kod pirsinga. Ovo nisu indikatori nikakve komplikacije. Smanjite upotrebu alkohola, aspirina i kofeina. Korišćenje brufena može smanjiti otok.
– Blago peckanje može biti prisutno prvih nekoliko dana, a svrab i duže tokom procesa zarastanja.
– Pojava tečnosti koja sadrži krvnu plazmu, limfu i mrtve ćelije je potpuno normalna. To je svetla belo – žuta tečnost koja stvara krastice na nakitu na ulaznom i izlaznom delu pirsinga. To nije gnoj, već sebum, indikator da pirsing polako zarasta, ako se to pojavi očistite.

Šta treba raditi:
– OPRATI RUKE pre dodirivanja pirsinga i dela tela oko pirsinga!
– Ostaviti pirsing »na miru« osim kada ga čistite.
– Ostaviti prvi nakit do zarastanja pirsinga, a onda se nakit može i promeniti.
– Proveravati jednom dnevno da li su kuglice dobro zavijene, zavijaju se u desnom smeru.
– Menjati posteljinu redovno tokom procesa zarastanja pirsinga, naročito ako u kući imate kućnog ljubimca.
– Multivitamini koji sadrže cink i vitamin C mogu ubrzati zarastanje pirsinga.
– Tuširati se tokom perioda zarastanja i nikako se ne kupati u kadi.

Šta ne treba raditi:
– Ne primenjivati antibakterijske kreme jer one sprečavaju da kiseonik dođe do rane i formiraju lepljivu materiju koja može prouzrokovati komplikacije.
– Ne čistiti pirsing PREVIŠE i ne koristiti RAZLIČITE sapune, jer to može iritirati pirsing!
– Izbegavati kupanje u bazenima, jezerima, kadama jer voda sadrži dosta bakterija.
– Pirsing ne treba izlagati suncu dok ne zaraste.

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.


UPUTSTVO ZA NEGU PIRSINGA USNE

Pirsing usne obično otekne. Stavljanje leda na pirsing bi trebalo smanjiti oteklinu. Oteklina bi se trebala povući za 3-5 dana. Temeljno operite ruke pre diranja pirsinga.

Čišćenje spoljašnjeg dela:Čistite spoljašnji deo vašeg pirsinga 3 puta dnevno koristeci fizioloski rastvor (NaCl). Previše čišćenja može iritirati pirsing. Slani rastvor (fiziološki) možete koristiti za otklanjanje mrtvih delova kože koji se mogu nakupiti oko vašeg pirsinga.
Zatim namazati oko ulaznog mesta pirsinga hloramfenikol mast 2% (antibiotik sirokog spektra).
Pored gore navedene nege, u večernjim časovima, pre spavanja, obraditi pirsing rastvorom povidon joda ili Oktaniseptom. Na štapić za uši (sterilnu gazu) natopiti rastvor i prebrisati spoljasnji deo pirsinga i predeo kože oko njega. Nakon što je vaš piercing zarastao trebali biste nastaviti s čišćenjem vašeg pirsinga jednom dnevno.

Čišćenje unutrašnjeg dela: Jednom dnevno ispirite sa antibakterijskim sredstvom (heksoral, colgate) 30 sekundi. Posle svakog jela ispirati pirsing fiziološkim rastvorom (NaCl) 2-3 minuta.
Posle ispiranja sa antibakterijskim sredstvom usta isperite vodom.
Smanjite pušenje na minimum dok vam pirsing ne zaceli.
Ako možete ne pušiti neko vreme onda je to za vaš pirsing još bolje.
Izbegavajte jako začinjenu hranu, vruće obroke i pića. Pijte hladnu vodu iz frižidera, zadržavajući je malo u ustima, kako biste smanjili otok. Jedite neku kašastu hranu (za bebe), pijte hladan jogurt, jedite sladoled, prvih nekoliko dana dok vam otok ne splasne.
Zapamtite: Nikakav fizički kontakt sa drugom osobom tokom procesa izlečivanja vašeg pirsinga nije dozvoljen (ljubljenje jezikom, oralni sex …).Najčešći uzroci infekcija su: diranje piercinga s neopranim rukama, kontakti s nečistim elementima kao na primer: odeća, kosa itd…). Ne dopustite da vam pirsing dođe u kontakt s kozmetikom, losionima, parfemima, sprejevima za kosu itd…Obavezno kupite novu zubnu četku.
Stara četkica je pravi raj za bakterije.
Ne žvaćite duvan, ne grizite hemijske, olovke i ne delite pribor (čaša, zubna četka) itd…

Šta treba i ne treba raditi:
Ispirati usta posle svakog jela fizioloskim rastvorom 1-2 minuta, a potom isprati čistom vodom.
• Jesti dosta hladne hrane – sladoled, hladan jogurt, isitnjene kockice leda i piti dosta hladne vode• Uklanjati naslage koje mogu nastati oko nakita mekom četkicom za zube (preporučuje se nova četkica)
• Proveravati da li je nakit dobro zategnut – jednom nedeljno. Pre toga obavezno oprati ruke!
• Ne konzumirati vruću hranu: supu, kafu, čaj… Ne jesti ni ljutu i kiselu hranu, jer se tako bol moze povećati.
• Ne stavljati nista prljavo u usta – prste, olovke. Ne upražnjavati ljubljenje i oralni seks prve dve nedelje
• Ne igrati se sa pirsingom i ne gristi ga tokom perioda zarastanja.
– Jednom dnevno proveravjte da li se kuglica nije odvila, zavijte je okretanjem kuglice u desnu stranu.

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.

UPUTSTVO ZA NEGU PIRSINGA JEZIKA

Vreme potpunog zarastanja je otprilike 1-2 meseca, što zavisi od organizma i pravilne nege.
Temeljno operite ruke pre diranja pirsinga.
Rastvor sode bikarbone možete koristiti za otklanjanje naslaga, natopiti gazicu u navedeni rastvor i skidati naslage koje se mogu nakupiti oko vašeg pirsinga, ukoliko i dalje budete imali beličaste naslage na jeziku oko pirsinga koristiti gel za oralnu upotrebu – Daktanol tri puta dnevno.
Nakon što je vaš piercing zarastao trebali biste nastaviti s čišćenjem vašeg pirsinga jednom dnevno.
Jednom dnevno ispirite s antibakterijskim sredstvom (heksoral, colgate) 30 sekundi. Posle svakog jela ispirati pirsing fizioloskim (NaCl) rastvorom 1-2 minuta.
Posle ispiranja s antibakterijskim sredstvom usta isperite vodom.
Smanjite pušenje na minimum dok vam pirsing ne zaceli.
Ako možete ne pušiti neko vreme onda je to za vaš pirsing još bolje.
Izbegavajte jako začinjenu hranu, vruće obroke i pića. Pijte hladnu vodu iz frižidera, zadržavajući je malo u ustima, kako biste smanjili otok. Jedite neku kašastu hranu (za bebe), pijte hladan jogurt, jedite sladoled, prvih nekoliko dana dok vam otok ne splasne.

Zapamtite: Nikakav fizički kontakt sa drugom osobom tokom procesa izlečivanja vašeg pirsinga nije dozvoljen (ljubljenje jezikom, oralni sex …).
Najčešći uzroci infekcija su: diranje piercinga s neopranim rukama, kontakti s nečistim elementima kao na primer: odeća, kosa itd…)
Obavezno kupite novu zubnu četkicu.
Stara četka je pravi raj za bakterije.
Ne žvaćite duvan, ne grizite hemijske olovke i ne delite pribor (čaša, zubna četka) itd…

Šta treba i ne treba raditi:
• Ispirati usta posle svakog jela fizioloskim rastvorom (NaCl) 1-2 minuta.
• Jesti dosta hladne hrane – sladoled, hladan jogurt, isitnjene kockice leda i piti dosta hladne vode
• Uklanjati naslage koje mogu nastati oko nakita mekom četkicom za zube (preporučuje se nova četkica)
• Proveravati da li kuglice nisu odvijene, zateđu se okretanjem istih u desnom smeru. Pre toga obavezno oprati ruke!
• Treba biti pažljiv pre prvog čvrstog jela – uzimati vrlo male zalogaje i pažljivo žvakati kako ne bi nakit udarao u zube
• Čuvati hladnu vodu u frizideru i piti je ujutru odmah posle ustajanja, jer se tada jezik najviše naduje zbog ranijeg ležećeg položaja. Piti dosta sporo kako bi otok bolje splasnuo.
Prvih dva dana proveravajte kuglice da li se vide, ako su se uvukle u jezik obavezno nam se javite, to se može desiti osobama koje imaju deblji jezik.
• Ne konzumirati vruću hranu: supu, kafu, čaj… Ne jesti ni ljutu i kiselu hranu, jer se tako bol može povećati.
• Ne stavljati nista prljavo u usta – prste, olovke. Ne upražnjavati ljubljenje i oralni seks prve dve nedelje
• Ne igrati se sa pirsingom i ne gristi ga tokom perioda zarastanja.

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.

INFEKCIJE

Primetićete ih po belom, žutom i zelenom gnoju iz rupicee (na jeziku je u pitanju bezopasni plaque). Ako se ne povuče nakon 2-3 sedmice upotrabe OCTENISEPTA javite nam se. Ni u kom slučaju ne vadite nakit jer će se rupe zatvoriti oko infekcije i tako sprečiti drenažu i otežati lečenje. Ne čistite piercing češće od 2 puta dnevno jer ćete iritirati ranu i otežati zarastanje.

KELOIDNI OŽILJAK

Izraslina divljeg mesa oko rupe posledica je nadraživanja: odećom koja pritiska, spavanjem na nakitu, napuknućem zbog udarca ili prerastezanja mesta bušenja, kozmetikom, kremama za sunčanje, parfimiranim sapunima i šamponima, gljivicama itd. Keloid ne može proći dok se ne ukloni uzrok nadraživanja.

Nabrojaćemo nekoliko metoda koje mogu pomoći u razgradnji keloida. Prekomerna, preduga ili nepotrebna upotreba nekih od ovih preparata štetna je za Vaš pirsing!

1.VITAMIN-E ULJE nanesite jednom dnevno na pirsing, ostavite 10-ak minuta i zatim isperite.
2.HIDROKORTIZON KREMA se nanosi jednom dnevno i ostavi.
3.HIDROGEN PEROKSID je dobar samo za gljivične keloide. Natopiti jednom dnevno.
4.ASPIRIN (samo za jezik i usnu) usitniti u fini prah i dodavanjem jedne kapi vode pretvoriti u pastu koju jednom dnevno nanesete na keloid i nakon 5 minuta isperete.
Vaš nakit možete i skinuti određeno vreme i vratiti kada se koža oporavi.

SKUPINE PRIŠTIĆA U PODRUČJU PIRSINGA

Lokalizirana infekcija streptokokima koja se može tretirati na sledeći način: Potrgati čepove prištića, staviti vruću tkaninu na njih, držati 2-3 minute i zatim nanijeti antibiotsku kremu (ne mast jer slabije prodire). Ako se ponovo pojavljuju obratite se lekaru da Vam prepiše antibiotik.

KRIVO ZARASTANJE I IZRASTANJE
Krivo zarastanje i izrastanje je pomicanje pirsinga na stranu ili prema van iz prvobitnog mesta bušenja uzrokovano rastezanjem kože kod debljanja, trudnoće, pritiskanja rubom pantalona, zapinjanja, udaraca, sportskih ozleda, spavanja na nakitu, nošenja preteškog ili prevelikog nakita i sl. Najčešće je popraćeno i drugim komplikacijama poput keloidnog ožiljka i infekcije. Taj proces primetićete po promeni boje, sušenju i stanjivanju sloja kože koji drži nakit ili nakitu koji sve više viri iz kože te je pomaknut na stranu od pozicije na kojoj je bio postavljen.
U ovim slučajevima se hitno javite kod nas da procenimo treba li nakit zameniti odgovarajućom novom veličinom ili ga treba ukloniti. Ako to u najskorijem roku ne napravimo koža koja drži nakit će puknuti i ostaviti ožiljak.

SREDSTVA ZA NEGU PIRSINGA:

1. Oktanisept

2. Fiziološki rastvor

3.Hloramfenikol mast

4. Gentamicin mast

5. Rastvor borne kiseline 3%

Javite nam se porukom ili pozivom ako Vam nešto nije jasno.